Warszawa. Bilety na XV Festiwal Warszawa Singera już w sprzedaży

Patronat
Pokaż kolejne 32 aktualności

Recenzje

Pokaż kolejne 8 recenzji

Zdjęcie dnia

Pokaż kolejne 12 artykułów
Dodaj premierę

Premiery

Festiwale

Ogłoszenia

Kopiuj link

Warszawa. Nabór na VI Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu

Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zapraszają do udziału w VI edycji Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu organizowany. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem: "Drogi do wolności".

Proponujemy, aby w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tematem spektakli teatralnych była literatura polska oraz jej związki z losami naszego narodu. Na potrzeby wspólnej pracy stworzyliśmy listę utworów, które w szerokiej perspektywie pokazują nasze narodowe losy i dążenie do wolności rozumianej w bardzo różny sposób.

Mamy nadzieję, że Wasze spektakle staną się swoistym głosem współczesnego pokolenia i dadzą obraz Waszego stosunku do historii, tradycji, patriotyzmu, emigracji, niepodległości, polskości, europejskości, naszego tu i teraz w tak ważnym dziejowym momencie.

Zapraszamy szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, domy i centra kultury z terenu Województwa Mazowieckiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Mazowsza.

Życzymy wszystkim uczestnikom Festiwalu ciekawych refleksji i dużo radości z pracy teatralnej.

Organizatorzy:
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

- Szkoły podstawowe i gimnazjalne, szkoły średnie, domy i centra kultury z terenu Województwa Mazowieckiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające

- Festiwal przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12 do 20 lat.

2. JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

- Uczestnicy deklarują swój udział i dokonują zgłoszenia uczestnictwa do 29 lipca 2018 r. na Karcie zgłoszenia, która będzie do pobrania na stronie internetowej samorządu województwa: www.mazovia.pl.

- Na etapie wysyłania deklaracji spektakl nie musi być gotowy, choć zachęcamy do rozpoczęcia pracy nad spektaklem jak najwcześniej!

- Na dokończenie spektaklu jest czas do 7 października 2018 r. Niedosłanie nagrania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu. Czas trwania spektaklu nie powinien być krótszy niż 20 min i dłuższy niż 60 min.

- Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu powinni być gotowi do prezentacji spektaklu Komisji w terminie 25 października - 10 listopada.

3. WAŻNE TERMINY

- Do 29 lipca - przesłanie deklaracji uczestnictwa;

- Do 7 października - nagranie i wysłanie zadeklarowanego wcześniej spektaklu;

- Do 24 października - I etap: wybór najciekawszych przedstawień, które przejdą do drugiego etapu;

- Do 15 listopada - II etap: wyjazdy Komisji w celu obejrzenia spektaklu i spotkania z młodymi twórcami; obrady Komisji i wybór laureata;

- Grudzień 2018 - Gala finałowa na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie.

4. NAGRODY

- Występ na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie;

- Mistrzowskie warsztaty teatralne;

- Bilety na wybrany spektakl Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie;

- Nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w formie kart podarunkowych o łącznej wartości 9 000 zł.

5. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- Jesteśmy grupą znajomych, nie stanowimy grupy teatralnej, nie mamy instruktora, mimo to chcemy spróbować swoich sił na scenie. Czy możemy wziąć udział w Festiwalu?

Tak! Zgłoście się do instytucji, która może Was zgłosić na Festiwal (patrz punkt 1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ). Poszukajcie nauczyciela w swojej szkole lub zgłoście się do pobliskiego domu kultury. Zawsze też możecie napisać na: anna.grzywacz@mazovia.pl oraz edukacja@teatrpolski.waw.pl Razem znajdziemy rozwiązanie.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

6. KONTAKT

- Anna Grzywacz, Główny Specjalista Wydziału Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki - sekretarz Komisji, tel.: 0-22 59 79 526, fax. 0-22 59 79 502. e-mail: anna.grzywacz@mazovia.pl

- Paulina Chodnicka, Specjalistka ds. programowo - literackich, edukacja Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, tel.: 0-22 826 92 71, wew. 227, e-mail: paulina.chodnicka@teatrpolski.waw.pl

Zachęcamy do śledzenia fanpage'u Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu: www.facebook.com

W bazie adresowej instytucji teatralnych znajdziesz 2345 adresów z całej Polski.

Przejdź do Bazy Adresowej